Lying Close Grip Barbell Triceps Press To Chin

Lying Close Grip Barbell Triceps Press To Chin

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Triceps (İç ve Dış), Pectoralis Major (İç), Deltoid (Ön)

Kasların Görevi:
İtici fonksiyonu olan bütün aktiviteleri yaptırırlar. Kolun  2/3 sini kapsarlar.

Spor Branşları:
Gücün ön planda olduğu bütün spor branşlarında etkilidirler.

Uygulama:
Normal Bench Press pozisyonunda sıraya sırtüstü ve baş hafifçe bench’in dışında kalacak şekilde yatılır. İki el arasında omuz genişliğinden daha az bir mesafe ile, özel askılığında bulunan veya bir partnerin verdiği Barbell  göz seviyesinde yukarıda kollar gergin olarak sıkıca kavranır. Ayaklar bench’in üzerine dengeli olarak yerleştirilir. Bu şekilde tutulan Barbell, dirsekler sabit ve dikliği korunarak, çeneye doğru nefes alınarak indirilir. Sonra nefes verilerek dirsekler düzelinceye kadar yukarıya göz seviyesine kaldırılır. Bu esnada Triceps kasları hiç gevşetilmez ve gerginlik hareket sonuna kadar devam ettirilir. Eller arasındaki tutuş mesafeleri değiştirildiğinde, triceps kaslarının değişik açılardan çalışması sağlanır.

Sayfanın üstüne git