Push Up – Close Triceps Position

Push Up – Close Triceps Position

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Trapezius, Deltoid, Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Coracobrachialis, Triceps, Serratus Magnus.

Kasların Görevi:
İtici ve kaldırıcı fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Bütün spor branşlarında hazırlayıcı ve kondisyon yükseltici olarak kullanılır.

Uygulama:
Kollar tam gergin konumda, eller ile omuz genişliğinden daha dar bir aralıkla yere dayanılır. Bacaklar, ayak burunları yerde kalacak şekilde gergin olarak geriye uzatılır ve sabitleştirilir. Bütün vücut ağırlığı kollarda ve ayaklardadır. Bu durumda, nefes alınarak gövde yere doğru indirilir ve nefes verilerek yavaş ve kontrollü olarak, triceps kaslarında tam bir kasılma olacak şekilde, kollar tam düzelinceye kadar tekrar yukarıya itilir. Dikkat edilmesi gereken husus; ayakların bitişik ve bacakların gergin olmasıdır. Birçok kas gurubunu aynı anda çalıştırdığı için, çok iyi bir hazırlayıcı ve ısıtıcı olarak oldukça fazla kullanılan bir harekettir. Ellerin yerde duruş pozisyonu omuzlardan daha dar olduğu için öncelikle triceps kasları daha çok çalışır.

Sayfanın üstüne git