Straight Arms Barbell Pullover

Straight Arms Barbell Pullover

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Pectoralis Major, Pectoralis Minor, Serratus Magnus, Latissimus Dorsi, Insfraspinatus, Ribs Cax.

Kasların Görevi
Çekme, itme ve sıkıştırma aktivitelerinin yapılmasını sağlarlar. Omurgayı ve vücudun duruş pozisyonunu korurlar.

Spor Branşları:
Tüm spor branşlarında bu kas gurupları aktif rol oynarlar. Bilhassa göğüs kafesi ve kapasitesinin güçlü olmasında çok önemli fonksiyonları vardır. Bu kas gurupları tüm spor branşlarında vücudun odak noktasıdır. İyi bir kondisyon ve nefes kapasitesine ulaşmak, göğüs kafesi ve sırt kaslarının gücü ile orantılıdır.

Uygulama:
Düz bir sıra üzerine, baş ense kısmından hafifçe arkaya sarkacak şekilde uzanılır. Barbell omuz genişliğine yakın bir açıklıkla iki el ile avuç içleri karşıya bakacak şekilde göz seviyesinde ve yukarıda, kollar tamamen gergin olarak tutulur.  Dirsekler hiç kırılmadan, kollar birbirine paralel durumda kavranan Barbell, nefes alınarak yere doğru en alt noktaya  kadar indirilir ve yere değdirilmeden  nefes verilerek ve  gövde iyice gerdirilerek yine baş seviyesine kontrollü ve yavaşça kaldırılır. Nefes kapasitesini arttıran, göğüs kafesini genişleten ve yetişme çağındaki gençlerin boyunun uzamasına yardımcı olan bir egzersizdir.

Sayfanın üstüne git