Drag Curl

Drag Curl

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Brachioradialis, Biceps, Brachialis.

Kasların Görevi:
En çok çalışan Brachioradialis kası, ön kolun en büyük kası olup, kaldırma ve germe aktivitelerinde çok önemli rol oynar.

Spor Branşları:
Önkol ve bilek kasları bütün spor branşlarında çok önemlidir.

Uygulama:
Barbell, ayakta normal duruş pozisyonunda, iki el ile avuç içleri yere bakacak şekilde omuz genişliğinde tutulur. Dirsekler vücut yanında sabittir. Bu durumda ağırlık, nefes verilerek omuz yönüne doğru, öne ve arkaya eğilmeden sadece ön kolların gücü ile göğüslerin altına doğru çekmek suretiyle kaldırılır ve tekrar nefes alınarak kontrollü ve yavaşça aşağıya indirilir. Hareketi uygularken önkollarda ve bicepslerin alt kısımlarında tam bir gerginlik hisedilmesi gerekir.

Sayfanın üstüne git