Standing One Arm Cable Curl

Standing One Arm Cable Curl

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Supinator

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Özel Cable Cross Over denilen bir istasyonda veya alt kısmında ağırlık plakaları ve ucunda tutma kulpkarı olan bir aparatta  uygulanır. Ayakta normal duruş pozisyonunda avuç içi yukarı bakacak şekilde tek el ile kavranan tutma kulpu , nefes verilerek vücut yanından omuz istikametine doğru, yavaş ve kontrollü olarak ve biceps kası iyice kasılarak kaldırılır. Nefes alınarak başlangıç noktasına indirilir. Diğer kol ile ara verilmeden aynı tekrar sayısı ile devam edilkir.Hhareket esnasında dirsekler vücut yanında sabit kalır, öne veya arkaya kaçırılmaz.

Sayfanın üstüne git