Preacher Hammer Dumbbell Curl

Preacher Hammer Dumbbell Curl

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
 Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres, Biceps Brachi

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan bir platformda veya bu hareket için geliştirilmiş ve “ Arm Curl “ denilen bir makinada, avuç içleri tüm hareket devamınca birbirine bakacak şekilde tutulan  dumbell’larla uygulanır. Koltukaltları platformun kenarına iyice intibak eder, ağırlıklar kontrollü, yavaşça ve kollar tamamen düzelinceye kadar nefes alınarak indirilir. Tekrar nefes vermek suretiyle omuz yönüne doğru ve önkol kaslarının tam kasılma noktasına kadar kaldırılır. Bu hareket önkol kaslarının tamamını ve biceps kaslarının bilhassa alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır. Hareket devamınca avuç içleri hep birbirine dönük olmalıdır.

Sayfanın üstüne git