One Arm Dumbbell Preacher Curl

One Arm Dumbbell Preacher Curl

Çalışma Videosu :


Çalışan Kaslar:
Biceps Brachi, Brachioradialis, Brachialis, Pronator Teres

Kasların Görevi:
Bütün yükleme ve çekici fonksiyonları yaptırır.

Spor Branşları:
Kol kaslarının aktif rol oynadığı, bilhassa çekme fonksiyonunun önemli olduğu bütün branşlarda etkilidir.

Uygulama:
Kolların dirseklerden itibaren dayandırıldığı yaklaşık 45° eğimde olan bir platformda, tek ele avuç içi yukarıya bakacak şekilde alınan dumbbell’la uygulanır. Koltukaltı platformun kenarına iyice intibak eder, kol gergin bir şekilde dumbbell en alt noktadan başlayarak  kontrollü, yavaşça ve  tamamen düzelinceye ve çeneye yaklaşıncaya kadar, bicepste tam kasılma hissedilerek nefes verilerek kaldırılır. Tekrar nefes alınarak aşağıya başlangıç noktasına  yavaşça indirilir. Bu hareket biceps kaslarının bilhassa alt uçlarını çalıştırır ve yükseklik kazandırır. Hareket aynı şekilde iki dumbbell veya normal bir barbell ile de uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git