Seated Bar Twist

Seated Bar Twist

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
External ve Internal Obliques

Kasların Görevi:
Belin her iki yana hareketini sağlar

Spor Branşları:
Belin her iki yanındaki kasların bütün spor branşları için faydası çok önemlidir. Ayrıca vücut orantısı ve estetiğinde ince ve yağsız bir bele sahip olmak her zaman tercih edilen bir görünümdür.

Uygulama:
Omuza alınan hafif bir Barbell veya ağırlıksız bir Bar ile, bir sıranın ucuna oturularak,  her iki yana yani sağa ve sola vücudu döndürmek suretiyle uygulanır. Dikkat edilecek husus; hareketin her iki taraf için eşit sayıda ve bele zarar verilmeyecek şekilde yavaş ve kontrollü dönülerek uygulanmasıdır. Hareket sırasında ayaklar yere tam basmalı, baş ve vücut dikliğini muhafaza etmelidir. Bu hareket aynı zamanda ayakta da ve göğüs üzerinde tutulan bir dumbbell ile de uyugulanabilir.

Sayfanın üstüne git