Oblique Flexor

Oblique Flexor

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
External Oblique, Internal Oblique, Iliocostalis Lumbalis, Thoracsalis, Longissimus Thoracsalis, Spinalis Thoracsalis, Longissimus Cervicalis

Kasların Görevi:
Eğilme ve doğrulma hareketlerini yaptırır, omurganın hareket esnasında emniyetli çalışmasını sağlar.

Spor Branşları:
Bel ve omurgayı koruyan çok önemli kas gurupları olduğundan hem spor branşları hem de normal aktiviteler için çok önemlidir.

Uygulama:
Bu hareket için özel geliştirilmiş ve 45 derecelik bir eğimi olan ve Hyperextension Bench denilen cihaz üzerine,  ayakların yan kısımları özel dayama bölümüne, vücut ise bel dayanılan kısma dayandırılarak çıkılır. Eller baş arkasındadır, bu konumdan itibaren aşağıya doğru vücudun doğrultusu hiç bozulmadan gövde, tamamen yana ve aşağıya doğru bükülerek, yavaşça ve kontrollü olarak indirilir. Başlangıç durumuna dönerken nefes verilir ve harekete devam edilir. Dikkat edilmesi gereken husus; omurgaya zarar vermemek için çok kontrollü, vücudu sağa sola döndürmeden ve  tam dik oluncaya dek,  yavaş, kontrollü, kalça ve belin aynı hizada kalmasına dikkat edilerek uygulamaktır. Bel yanlarında çok etkili bir egzersizdir.

Sayfanın üstüne git