Barbell Ab Rollout – On Knees

Barbell Ab Rollout – On Knees

Çalışma Videosu :

Çalışan Kaslar:
Rectus Abdominis, Erector Spinae, Gluteus

Kasların Görevi:
Gövdenin bükülme, doğrulma ve çeşitli yönlere hareketini sağlar, iç organları korur.

Spor Branşları:
Mide ve bel kasları  bütün spor branşlarında çok önemli rol oynarlar.

Uygulama:
Barbell, avuç içleri yere bakacak şekilde omuz genişliği kadar bir tutuş açıklığı ile yerde dört ayak pozisyonunda tutulur. Bu konumda, vücut, dizler yerde sabit kalmak şartıyla, Barbell ile birlikte ve aynı anda öne doğru  kaydırılması ve  yere pararlel konuma gelene kadar mide ve bel kaslarının sıkıştırılması ile uygulanır. Dizler yerde sabit konumdayken tekrar en son noktadan itibaren yine mide ve bel kasları tamamen kontrol altında tutularak, yavaş ve kontrollü olarak başlangıç pozisyonuna, yani Barbell’i yerde geriye doğru yuvarlayarak tekrar dört ayak konumuna  gelinir. Hareket sırasında dizler hep yerde sabit kalmalı, gövde ise dikkatli ve yavaşça yere pararlel konuma getirilmeli ve sonra tekrar yavaş ve kontrollü olarak bele ve omurgaya zarar verilmeden  başlangıç pozisyonuna gelinmelidir. Hareket aynı şekilde Ab-Roller denilen tekerlekli bir aparatla da uygulanabilir.

Sayfanın üstüne git