Bel omurunun korunması

Bel omurunun korunması

oturma-kontrolBel omurları, az evvelde belirttiğimiz gibi vücudun iki büyük kitlesi arasında bağlantı kuran çok hassas bir bölgedir.

Bilindiği gibi omurga, omurların üst üste dizilişinden meydana gelen, iki ayrı kitleyi birleştiren, dik tutan, hareketli ve vücudumuzda hayatî önemi olan hassas bir kısımdır. En hareketli kısmı ise bel civarı yani 5. bel omuru hizasıdır. Yanlış bir hareket veya bir çalışma bu omur ve disklerde kayma veya ezilmelere yol açmaktadır. Bu durumda omur kanalından geçen sinirlerde baskı ve bir daralma meydana gelmektedir. Bu da tüm yaşam dengesini bozan çok önemli bir rahatsızlıktır.

Bu şekilde baskı altında kalan sinir ve bağlı olduğu organlar, bu olay devam ettiği sürece etkilenerek, ağrı, fonksiyon bozuklukları ve hatta felç bile söz konusu olmaktadır. Omurilikte kan damarı çok az bulunduğundan, arızalanan yerin kendini yenilemesi çok zor ve uzun zaman almakta, tedavisi de hemen hemen mümkün olamamaktadır.

Bu tip sakatlıklar en küçük bir dikkatsizlikte tekrar baş gösterdiğinden ister sportif aktivitelerde olsun isterse günlük yaşam içinde olsun bel omurlarının korunması hem normal hem de sportif yaşam için çok önemlidir.

Fizik formülüne göre bir açıklama ile konuyu biraz daha derinleştirebiliriz :

Kuvvet kolu x kuvvet : Yük x Yük kolu formülünü açıklarsak; baş üstünde ve vücut ağırlık noktasından geçecek şekilde tutulan her kg. yük, vücut ağırlık noktasına aynı ağırlıkla tesir ettiği halde, vücuttan, yani ağırlık noktasından uzaklaştıkça, vücut ağırlık merkezine daha fazla bir yükle tesir etmektedir.

Örneğin gergin kolla omuz seviyesinde ve önde tutulan 1 kg.lık yük vücut ağırlık merkezindeki bel omuruna 29 kg.lık bir ağırlıkla etki yapmaktadır. Ağırlık bilinçsizce kullanılırsa, aşırı yük bel omurunda ağır tahribata, sakatlık, felç ve hatta ölüme bile yol açabilecektir.

Bu sebeple sporda ve egzersizlerde ağırlıkla yapılan çalışmalarda:

  • 1. Ağırlıklar yerinden dengeli olarak alınmalıdır,
  • 2. Ağırlık vücuda yakın tutulmalı, vücut ağırlık merkezinden uzaklaştırılarak yapılan egzersizlerde, mümkün olduğunca az ve uygun kilolar kullanılmalıdır,
  • 3. Sırt mümkün olduğu kadar düz tutularak, ağırlık kemeri kullanılmalıdır ( Kalın bel kemerleri veya lâstik bel kemerleri )
  • 4. Yük ve hareket çalıştırılmak istenen kas gurubunda hissedilmeli ve ağırlıklar dengeli tutulmalıdır,
  • 5. Yeni başlayanlar, yaşlılar veya beli sakat olanlar, omurlara yük bindiren hareketlerden kaçınmalı, gerekirse sırt veya omuzları sabit bir yere dayamak suretiyle hareketleri yapmalıdırlar,
  • 6. Ağrılı hallerde çalışmaya son verilmelidir.

Bel omurları, az evvelde belirttiğimiz gibi vücudun iki büyük kitlesi arasında bağlantı kuran çok hassas bir bölgedir. Ağırlık çalışmaları yapılsın yapılmasın, günlük yaşam içinde bel sakatlıklarından korunmak veya sakatlanmış ise tedavi edilebilmesi için mide ve bel kaslarının düzenli çalıştırılarak kuvvetli tutulması gerekir.

Bel omurlarını takviye eden bu kaslar, zayıf olurlarsa omurgaya gereği gibi yardımcı olamayacakları için, yük tümüyle omurgaya bineceğinden, omurlarda sıkışma ve ezilmelere sebebiyet verilecektir. Mide ve bel çalışmaları bu nedenle hiç ihmal edilmemelidir.

Sitemizin egzersizler bölümünde ilgili vücut bölümü anatomisi ve bu bölgeyi çalıştıran egzersizlerin iyice tetkik edilerek, doktorunuzun da onayı alınarak, verilen KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMINIZIN  uygulanması sizi muhtemel bir bel sakatlığından koruyacaktır.

Sayfanın üstüne git